Home
NL | EN
Welkom bij de Conversiemeter!

Welcome to the Conversion Meter. Please select the English language in the right upper side of this page.

Voor wie?
Aandacht voor ontwikkeling levert organisaties veel op. Onderzoek (Bruch, 2010) toont aan dat bedrijven in de duurzaam productieve zone 14% financieel gezonder en 17% productiever zijn. Ook is het verzuim in deze organisaties 17% lager. Ontwikkelactiviteiten kosten uiteraard ook tijd en geld. Hoe zorg je voor een goede balans? Iedereen heeft eigen perspectieven. Eigenaarschap en steun bij meerdere stakeholders houdt de ‘winkel open tijdens de verbouwing’.

Wat is het?
Conversiemeting is een innovatief proces waarmee organisatie, team en individu de eigen ontwikkeling vanuit eigenaarschap oppakken. Het proces is integraal opgezet vanuit positieve psychologie. Vragenlijstonderzoek biedt inzicht in de benodigde ondersteuning van vitaliteit, effectiviteit en inspiratie. Dit richt de dialoog om hier vanuit structuur en cultuur invulling aan te geven. Twee instrumenten - een beknopte waardecreatiescan en een diepgaand conversieonderzoek - geven inzicht in de hefbomen voor waardecreatie. In samenhang zijn deze zeer effectief.

Wat levert het op?
•De leidinggevende krijgt een proces dat het eigenaarschap over duurzame productiviteit bij medewerkers stap voor stap vergroot.
•De deelnemer ontvangt eerst enkele geselecteerde waardevolle vragen om zich persoonlijk te ontwikkelen
•Het team krijgt procesbescherming tegen te veel interventies
•De HR of transitiemanager ontvangt wetenschappelijk gevalideerde, overzichtelijke rapportages over context en situatie om veranderprocessen te regisseren
•De teambegeleider krijgt een raamwerk om de goede vragen te stellen en gerichte adviezen voor dialoog over ontwikkeling
•De directie kan de verwachtingswaarde van interventies voor het verbeteren van duurzame productiviteit vooraf beoordelen

Hoe verloopt het?
Via het beveiligde loopbaanportal of een uitnodigingsmail beantwoorden medewerkers anoniem de vragenlijst Conversiemeter Basic; onze korte waardecreatiescan. Wanneer een representatief aantal deelnemers is bereikt, ontvangt de organisatieprofessional een prioriteitenmatrix voor ontwikkeling. Op basis van dialoog en verdiepend onderzoek komen we bij de kernvragen. Daar helpen onze of jullie door ons getrainde procesbegeleiders het team blijvend verder mee.